';

Headquarter

ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań
POLAND

+48 68 453 71 30

Contacts

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your MessageUntitled Document

Mając na względzie treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, tzw. RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez VIATEC sp. z o.o. danych osobowych, prosimy o zapoznanie się w informacjami zamieszczonymi poniżej.  

 • 1. Jeżeli wyrazisz na to zgodę klikając poniżej w przycisk wyboru (tzw. checkbox), Twój adres e-mail (a także Twoje imię i nazwisko, jeżeli podasz nam te dane) będzie przez nas wykorzystany w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
 • 2. Administratorem Twoich danych osobowych będzie:

Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 1/5
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470474
REGON: 081152623, NIP: 9271933441, kapitał zakładowy 160.000,00 zł

 • 3. Nasze dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 68 453 71 30 albo pisząc maila na adres rodo@viatec.pl

 • 4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przesyłania Ci drogą mailową odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 • 5. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 • 6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, tym niemniej wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail, aby móc przesyłać Ci odpowiedź na zadane pytanie.

 • 7. Kiedy usuniemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich przechowywanie trwać będzie do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Chcemy, żebyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby należycie chronić Twoje dane osobowe.

 • 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Pamiętaj, że masz prawo do:

- dostępu do Twoich danych osobowych,
- sprostowania Twoich danych osobowych,
- usunięcia Twoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- przenoszenia Twoich danych osobowych.

  9. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody masz prawo cofnięcia Twojej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich  danych, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • 10. Masz również prawo do skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. Organem tym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 (10:00 – 13:00)

 • 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) ani do organizacji międzynarodowej.
 • 12. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.
 • 13. … ani przekazywane, chyba, że będzie to konieczne dla tego, aby świadczona przez nas dla Ciebie usługa mogła zostać prawidłowo wykonana. Możemy oczywiście przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli będzie to wymagane przez przepis prawa.

Twoje dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym działania VIATEC SP. Z O.O. , takim jak serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie księgowe, prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery.

Prosimy, zaznacz poniższe pole, jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez VIATEC SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie

TAK

Pamiętaj, bez tej zgody nie otrzymasz od nas maila z odpowiedzią na zadane przez Ciebie pytanie!VIATEC
ul. Tatrzańska 1/5
POLAND, 60-413 Poznań
 • Open | Mon-Fri 8-16
 • +48 68 453 71 30
 • biuro@viatec.pl