VIATEC
Committed engineering
No matter which way the wind blows
VIATEC
On-shore excellence in wind turbine erection
VIATEC
With sustainable and profitable growth in mind
VIATEC at a glance
VIATEC was established specifically to address the needs of wind turbine manufacturers with experienced engineers.
VIATEC provides a turnkey wind turbine erection service throughout Europe.
Who we are?
VIATEC is a company specialized in providing a wide range of construction related services in the wind energy sector for both Wind Turbine manufacturers as well as project developers, having participated in different roles in wind capacity in countries around Europe.
Team
Our highly qualified management team and professionals, show proven experience across the construction phase and in different roles – from an integrated contractor to specialized assignments where proven track-record is key for both on the mechanical and electrical aspects until take-over.
Business
Our integrated approach to the business together with our key partners allow us to meet our clients high technical standards as well as construct in a timely and cost efficient manner on an Turnkey basis.
Services
In addition to construction services ranging from erection, commissioning and post commissioning work – we are expanding our services to include full O&M services to our clients taking advantage of our deep technical knowledge.

We are VIATEC

Committed Professionals

Proud about our past. Excited about our future.

Contact Form
Feel free to contact us.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your MessageUntitled Document

Mając na względzie treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, tzw. RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez VIATEC sp. z o.o. danych osobowych, prosimy o zapoznanie się w informacjami zamieszczonymi poniżej.  

 • 1. Jeżeli wyrazisz na to zgodę klikając poniżej w przycisk wyboru (tzw. checkbox), Twój adres e-mail (a także Twoje imię i nazwisko, jeżeli podasz nam te dane) będzie przez nas wykorzystany w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
 • 2. Administratorem Twoich danych osobowych będzie:

Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 1/5
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470474
REGON: 081152623, NIP: 9271933441, kapitał zakładowy 160.000,00 zł

 • 3. Nasze dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 68 453 71 30 albo pisząc maila na adres rodo@viatec.pl

 • 4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przesyłania Ci drogą mailową odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 • 5. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 • 6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, tym niemniej wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail, aby móc przesyłać Ci odpowiedź na zadane pytanie.

 • 7. Kiedy usuniemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, ich przechowywanie trwać będzie do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Chcemy, żebyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby należycie chronić Twoje dane osobowe.

 • 8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Pamiętaj, że masz prawo do:

- dostępu do Twoich danych osobowych,
- sprostowania Twoich danych osobowych,
- usunięcia Twoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- przenoszenia Twoich danych osobowych.

  9. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody masz prawo cofnięcia Twojej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich  danych, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • 10. Masz również prawo do skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych. Organem tym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 (10:00 – 13:00)

 • 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) ani do organizacji międzynarodowej.
 • 12. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.
 • 13. … ani przekazywane, chyba, że będzie to konieczne dla tego, aby świadczona przez nas dla Ciebie usługa mogła zostać prawidłowo wykonana. Możemy oczywiście przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli będzie to wymagane przez przepis prawa.

Twoje dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym działania VIATEC SP. Z O.O. , takim jak serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie księgowe, prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery.

Prosimy, zaznacz poniższe pole, jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez VIATEC SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie

TAK

Pamiętaj, bez tej zgody nie otrzymasz od nas maila z odpowiedzią na zadane przez Ciebie pytanie!VIATEC
ul. Tatrzańska 1/5
POLAND, 60-413 Poznań
 • Open | Mon-Fri 8-16
 • +48 68 453 71 30
 • biuro@viatec.pl